ważne dokumenty

Na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące dokumentów wymaganych do dokonania poszczególnych czynności notarialnych.
Pomimo zapoznania się przez Państwa z załączonym wykazem dokumentów, przed wizytą w Kancelarii Notarialnej zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy z Notariuszem lub innym pracownikiem Kancelarii Notarialnej celem upewnienia się, że zgromadzona przez Państwa dokumentacja jest kompletna. Każda sprawa jest bowiem sprawą indywidualną i niejednokrotnie dokumenty wymagane do sporządzenia aktu notarialnego lub innej czynności notarialnej mogą różnić się w konkretnych przypadkach.